Witaj

Skład Samorządu Uczniowskiego Nasze działania

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

Samorząd szkolny realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły.

Szczególny nacisk kładzie na:

 • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania,
 • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
 • podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole,
 • organizowanie czasu wolnego, włączanie rodziców w sprawy szkoły.

Samorząd Uczniowski tworzą osoby wyróżniające się samodzielnością, aktywnością oraz pomysłowością. Cechuje je wysoki poziom kultury osobistej i odpowiedzialność za podejmowane działania.

Opiekunami są: Justyna Wilczyńska i Agnieszka Goszczyńska.

 


 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

2 października 2019 odbyły się wybory do SU oraz Rzecznika Praw Ucznia.
 

Przewodnicząca: Kacper Kniat
Z-ca przewodniczącej: Krzesimir Szczepski i Matylda Wyrzykowska
Skarbnik: Gabrysia Kaliska
Rzecznik prasowy: Maja Brożek
Przewodnicząca ds. wolontariatu: Ignacy Forysiewicz
Rzecznik Praw Ucznia: Marta Kotarska

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu
  ul. Robotnicza 23
  78-600 Wałcz
 • tel./fax (67) 387 30 55

  Szkoła posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP
  /sp1walcz/SkrytkaESP

Galeria zdjęć