• Przedszkole

   • Rekrutacja - dla dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola

    Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację

    o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu

    w terminie od 01.02.2023  do  20.02.2023

    Druk deklaracji otrzymacie Państwo  w oddziale od wychowawcy grupy lub sekretariacie szkoły.

    Wypełnione i podpisane przez oboje rodziców deklaracje prosimy oddać w terminie nieprzekraczającym do 20.02.2023r.

    Rekrutacja - dla dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola

    Adres strony rekrutacji elektronicznej:

    Strona zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

    Od dnia 27 lutego 2023 do 17 marca 2023 do godz. 17.00 

    za pośrednictwem w/w strony internetowej można składać wnioski wraz z  załącznikami 

    (tj. dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) o przyjęcie dziecka

    do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu.

    Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech przedszkoli, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.

    Wniosek o przyjęcie do Przedszkola wraz z wymaganymi dokumentami rodzice/prawni opiekunowie składają drogą elektroniczną przez w/w aplikację "Nabór Przedszkola" VULCAN lub w formie papierowej tylko do przedszkola pierwszego wyboru.