Witaj

Program eTwinning – europejska społeczność szkolna

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 680 tysięcy nauczycieli ze 206 tysięcy szkół, którzy łącznie zrealizowali już niema 90 tysięcy różnorodnych projektów rocznie.

Od września 2014 roku, istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia w realizacji projektów, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.

Kto może wziąć udział w Programie eTwinning?

W programie uczestniczyć mogą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, zarówno placówki państwowe, jak i prywatne (z uprawnieniami szkół publicznych – realizujące obowiązującą podstawę programową) z krajów Unii Europejskiej, a także dodatkowo z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji.

Program daje możliwość współpracy również z partnerami biorącymi udział w eTwinning Plus – są to placówki z krajów znajdujących się w sąsiedztwie z Unią Europejską – Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Tunezja, Ukraina, Jordania i Liban.

W realizację projektu może być zaangażowana cała szkoła: nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy szkolni i pozostali pracownicy.

 

Z kim można współpracować?

Współpracę można rozpocząć z każdym zarejestrowanym w eTwinning nauczycielem.

W programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Albania, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja.

Od marca 2013 r. Program eTwinning został poszerzony o 8 krajów sąsiadujących z UE, które tworzą eTwinning Plus: Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę, należących do Partnerstwa Wschodniego, a także Tunezję, będącą członkiem Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego (EUROMED) oraz Jordanię i Liban.

 .........................................................................................................................................

eTwinning Projekte

W tym roku po raz pierwszy realizujemy projekty eTwinning w języku  niemieckim.

................................................................................................................................................

Nasz pierwszy projekt nosi nazwę "Meine Träume", w którym piszemy listy elektroniczne    o sobie, swojej wymarzonej szkole i podróży oraz malujemy osoby z różnych części świata    i ich marzenia:) Mamy duży wybór, gdyż w projekcie biorą udział uczniowie z następujących państw: Francji, Finlandii, Grecji, Niemiec i Polski. Naszą szkołę dumnie reprezentują: Julia Domagała, Zuzanna Kozłowska, Cezary Goszczyński, Ignacy Forysiewicz, Katarzyna Adamska. Koordynatorką projektu w naszej szkole jest p. Daria Piórkowska.

"Meine Träume" - Die Schülerinnen beschreiben kurz ihre Träume zu verschiedenen Themen. Die Partnerschülerinnen zeichnen Bilder, die zu diesen Texten passen.

Za udział w Projekcie E-Twinning nasza szkoła otrzymała certyfikat:

CERTYFIKAT

.......................................................................................................................................................

Kolejny nasz projekt nosi nazwę  "In verschiedenen Sprachen". W projekcie tym nagrywamy krótkie filmy, w których opowiadamy o sobie i przedstawiamy się w języku niemieckim, polskim i ...... np. greckim, czeskim czy chorwackim. Możliwość wyboru jest ogromna, ponieważ w projekcie udział biorą uczniowie z następujących krajów świata: Słowenii, Polski, Grecji, Węgier, Finlandii, Francji, Niemiec, Portugalii, Chorwacji, Turcji, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Gruzji, Albanii, Litwy, Macedonii Północnej, Serbii, Republiki Czech      i  Bułgarii.  Każdy uczeń decyduje sam jaki język wybierze. Tworzymy również światowy słowniczek "Przedstawiania się". Dnia 26 września organizujemy w  "Kornelówce" wystawę z okazji Dnia Języków Obcych. Naszą szkołę reprezentują następujący uczniowie: Julia Mularczyk, Zuzanna Kozłowska, Cezary Goszczyński, Marta Marcinkowska, Kacper Kniat, Filip Ruciński, Alicja Lipecka, Topór Dagmara, Anastazja Bartosik, Patrycja Matuszak, Ignacy Forysiewicz, Katarzyna Adamska. Koordynatorką projektu w naszej szkole jest           p. Daria Piórkowska.

 

"In verschiedenen Sprachen" - "In verschiedenen Sprachen" ist ein Kurzprojekt zum Europäischen Tag der Sprachen.
Die Schüler jeder Partnerschule drehen ein Video in dem sie sich in ihrer Muttersprache und auf Deutsch vorstellen. Dazu verfassen die Schüler auch ein schriftliches Dokument in der Muttersprache. Alle anderen Partner drehen ein Video in dem sie sich in den Muttersprachen der Partnerschulen vorstellen.
Die schriflichen Dokumente und die national Flaggen aller Partnerschulen werden gedruckt und jede Schule bereitet am 26. 9. eine Schulausstellung zum Europäischen Tag der Sprachen vor.

 

Za udział w Projekcie E-Twinning nasza szkoła otrzymała certyfikat:

CERTYFIKAT

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu
    ul. Robotnicza 23
    78-600 Wałcz
  • tel./fax (67) 387 30 55

    Szkoła posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP
    /sp1walcz/SkrytkaESP

Galeria zdjęć