Witaj

Skład Samorządu Uczniowskiego Nasze działania

Samorząd Uczniowski

Nasze działania

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

                Samorząd Uczniowski działał w oparciu o plan pracy uwzględniający założenia głównych dokumentów szkoły: Statutu szkoły, Programu Profilaktyczno-Wychowawczego, harmonogramu pracy szkoły. Samorząd Uczniowski współdziałał z dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem było przekazanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.

            Samorząd Uczniowski swą działalność rozpoczął od wyborów uzupełniających w wyniku których przewodniczącym SU został Kacper Kniat, zastępcą Krzesimir Szczepski i Matylda Wyrzykowska, przewodnicząca ds. wolontariatu Ignacy Forysiewicz, rzecznik prasowy Maja Brożek, skarbnikiem Gabriela Kaliska.

                Na pierwszym spotkaniu członkowie zostali zapoznani z regulaminem SU oraz stworzyli plan pracy na rok szkolny 2019/2020. Były to zajęcia warsztatowe, a ich celem było podkreślenie samorządności uczniów. Przedstawiciele SU systematycznie spotykali się i uczestniczyli w planowaniu pracy szkoły, ewaluacji i tworzeniu dokumentów szkolnych.

            Samorząd Uczniowski uczestniczył w uroczystościach szkolnych i miejskich takich jak:

 • rocznica napaści ZSRR na Polskę
 • obchody święta Niepodległości
 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • pasowanie uczniów klas I

W roku szkolnym 2019/2020 zrealizowano wiele przedsięwzięć, a wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasy. Do najważniejszych działań podejmowanych przez SU było;

 • organizacja Dnia Chłopaka,
 • organizacja apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 • organizacja gali „Złota szyszka”
 • dyskoteka andrzejkowa
 • doposażenie Banku Przyborów,
 • zbiórka fantów dla WOŚP,
 • zbiórka książek( doposażenie book crosingu),
 • pomoc w sprzedaży ozdób podczas kiermaszu świątecznego,
 • wizyta w Domu Pomocy Społecznej,
 • organizacja akcji „Dzień Jabłuszka” – pozyskanie środków na działalność SU
 • zakup mikrofonu przeznaczony na działalność radiowęzła szkolnego
 •  „Do serca przytul psa” – zbiórka karmy i wizyta w schronisku dla zwierząt
 • zaangażowanie przedstawicieli SU w pozyskiwaniu 1 % dla szkoły
 • współorganizacja akcji „Dzień głośnego czytania” i Ogólnopolskim Dniu Tabliczki Mnożenia
 • organizacja apelu z okazji rocznicy uchwalenia konwencji praw dziecka
 • organizacja hepeningu „Prawa dziecka”
 • nawiązanie współpracy z międzynarodową organizacją UNICEF
 • organizacja Dnia Kobiet
 • nakręcenie filmu „Jak myć ręce w czasach pandemii”
 • organizacja kiermaszu z którego całkowity dochód przeznaczony został na rehabilitację byłego ucznia naszej szkoły

            Przedstawiciele SU pracowali twórczo. Aktywnie włączali się do różnych akcji organizowanych przez nauczycieli, chętnie brali udział w przedstawieniach, kiermaszach i imprezach. Podsumowując należy podkreślić, że działalność SU realizowana  jest w różnorodny sposób.  SU przygotowuje  apele, uczestniczy w  akcjach  charytatywnych,  organizuje  pomoc koleżeńską,  włącza się w ogólnopolskie i światowe akcje, a poprzez te działania wzbogaca życie szkoły, promuje ją w środowisku i rozwija wśród uczniów samorządność, przedsiębiorczość i uczy współżycia.

Wnioski:

 • działalność  Samorządu  Uczniowskiego  sprzyja  rozwijaniu  inicjatywy  uczniów, kultywowaniu  tradycji  szkolnych  i  kulturowych,  integracji  uczniów,  współpracy z nauczycielami i środowiskiem lokalnym, uczy cenić i szanować zasady demokracji, dbać o przestrzeganie praw ucznia,
 • angażować  w  działalność  na  rzecz  społeczności  uczniowskiej  aktywnych i pomysłowych uczniów.,
 • rozbudzać w młodzieży idee kreatywności i inspirować do wychodzenia z własnymi inicjatywami, propozycjami i pomysłami,
 • zwiększyć współpracę z nauczycielami i wychowawcami klas,
 • uaktywnić samorządy klasowe.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

                Samorząd Uczniowski działał w oparciu o plan pracy uwzględniający założenia głównych dokumentów szkoły: Statutu szkoły, Programu Profilaktyczno-Wychowawczego, harmonogramu pracy szkoły. Samorząd Uczniowski współdziałał z dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem było wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.

            Samorząd Uczniowski swą działalność rozpoczął od wyborów uzupełniających w wyniku których przewodniczącym SU został Kamila Sydonowicz, zastępcą Natalia Zimińska, przewodnicząca ds. wolontariatu Małgosia Fijałek, rzecznik prasowy Maja Brożek, skarbnikiem Mateusz Włodarski.

                Na pierwszym spotkaniu członkowie zostali zapoznani z regulaminem SU oraz stworzyli plan pracy na rok szkolny 2018/2019. Były to zajęcia warsztatowe, a ich celem było podkreślenie samorządności uczniów. Przedstawiciele SU systematycznie spotykali się i uczestniczyli w planowaniu pracy szkoły, ewaluacji i tworzeniu dokumentów szkolnych.

            Samorząd Uczniowski uczestniczył w uroczystościach szkolnych i miejskich takich jak:

 • uroczystości związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej,
 • miejskie obchody rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019
 • rocznica napaści ZSRR na Polskę
 • obchody święta Niepodległości
 • rocznica wyzwolenia miasta Wałcz
 • miejskie obchody zakończenia II wojny światowej

W roku szkolnym 2018/2019 zrealizowano wiele przedsięwzięć, a wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasy. Do najważniejszych działań podejmowanych przez SU było;

 • organizacja Dnia Chłopaka,
 • organizacja apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 • dyskoteka andrzejkowa
 • doposażenie Banku Przyborów,
 • powołanie sekcji wolontariatu,
 • zbiórka fantów dla WOŚP,
 • zbiórka książek (doposażenie book crosingu),
 • pomoc w sprzedaży ozdób podczas kiermaszu świątecznego,
 • pomoc w organizacji kiermaszy i loterii charytatywnych
 • wizyta w Domu Pomocy Społecznej,
 • nakręcenie filmu ,,Dzień Babci i Dziadka”,
 • organizacja akcji „Dzień Jabłuszka” – pozyskanie środków na działalność SU
 • „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” - pomoc
 • „Do serca przytul psa” – konkurs plastyczny i spotkanie z leśnikiem „Dokarmianie zwierząt zimą”
 • zaangażowanie przedstawicieli SU w pozyskiwaniu 1 % dla szkoły
 • współorganizowanie kiermaszu książek
 • pomoc w akcji „Pączek dla Afryki”
 • Prima Aprilis – nakręcenie filmu „Dinozaury atakują Kornelówkę II”
 • organizacja Dnia Kobiet
 • organizacja akcji „Roztańczona Kornelówka”

            Przedstawiciele SU pracowali twórczo. Aktywnie włączali się do różnych akcji organizowanych przez nauczycieli, chętnie brali udział w przedstawieniach, kiermaszach i imprezach.


 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Działalność Samorządu Uczniowskiego i sekcji wolontariatu w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 polegała na aktywnym udziale uczniów w życiu szkoły i organizacji uroczystości szkolnych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem udało się zrealizować wszystkie przyjęte założenia. Do najważniejszych wydarzeń w naszej dotychczasowej działalności należy zaliczyć:

- udział w Międzynarodowym Dniu Postaci z Bajek

- Dzień Chłopaka

- organizacja apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej

- dyskoteka Haloweenowa

- pomoc w zbieraniu głosów na budowę siłowni zewnętrznej

-  uzupełnienie banku przyborów szkolnych oraz odświeżenie pozycji książkowych w „book crosingu”

- zbiórka zabawek dla dzieci przebywających na oddziale dziecięcym w 107 Szpitalu Wojskowym i wizyta w tym szpitalu

- zbiórka fantów dla WOŚP

- pomoc w sprzedaży ozdób świątecznych na kiermaszu szkolnym

- wizyta wolontariuszy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

- pomoc w przeprowadzeniu akcji „Pączek dla Afryki”

- zorganizowanie spotkania z ratownikiem medycznym, który przeszkolił gospodarzy klas i zastępców z pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu
  ul. Robotnicza 23
  78-600 Wałcz
 • tel./fax (67) 387 30 55

  Szkoła posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP
  /sp1walcz/SkrytkaESP

Galeria zdjęć