Witaj

Prymus szkoły - Wzorowy uczeń Wzorowy uczeń kl. II-III Wzorowy uczeń kl. IV-VIII Nasze sukcesy

Uczniowie

Prymus szkoły - Wzorowy uczeń

Regulamin Prymus - aktualizacja 1 czerwca 2021


 

Regulamin przyznawania  „Wzorowego ucznia” w klasach II-III

„Wzorowego ucznia” w klasach I-III przyznaje wychowawca klasy na okres jednego roku. Listę wzorowych uczniów z poszczególnych klas zatwierdza Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawców klas.                      

Lista uczniów wyróżnionych jest opublikowana na stronie internetowej szkoły.

 1. Formy zachowania podlegające ocenie:
 2. Stosunek do osób starszych i kolegów.
 3. Stosunek do nauki.
 4. Kultura języka.
 5. Stosowanie form grzecznościowych.
 6. Ilość spóźnień.
 7. Ilość dni’ nieusprawiedliwionych.
 8. Aktywny udział w imprezach szkolnych.
 9. Dbałość o mienie społeczne.
 10. Noszenie stroju galowego w dni świąteczne - szkolne.
 11.  Szacunek do przyrody.
 12.  Tolerancja.
 13.  Reprezentowanie klasy i szkoły w środowisku lokalnym i regionalnym.

 

Wzorowy uczeń:

 1. Odpowiedzialnie i solidnie wywiązuje się z powierzonych zadań i  obowiązków.
 2. Wykorzystuje w swojej pracy maksimum swoich możliwości, jest pracowity i wytrwały.
 3. Jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie bierze w nich udział.
 4. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, a ewentualne nieobecności i spóźnienia ma zawsze na bieżąco usprawiedliwione.
 5. Aktywnie i chętnie bierze udział w życiu klasy i szkoły /konkursy, imprezy okolicznościowe itp./
 6. Zawsze przestrzega zasad kulturalnego zachowania wobec rówieśników i osób dorosłych.
 7. Jest koleżeński i potrafi zgodnie współpracować w zespole.
 8. Potrafi panować nad własnymi emocjami.
 9. Chroni przyrodę i jej zasoby.
 10.  Dba o czystość i estetykę swoich zeszytów, książek i przyborów, utrzymuje w idealnym porządku swoje otoczenie.
 11.  Nosi regulaminowy strój szkolny oraz dba o jego czystość i estetykę.

Regulamin opracowały:   

                                                              Jolanta Możdżer

                                                                Maria Bukis

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu
  ul. Robotnicza 23
  78-600 Wałcz
 • tel./fax (67) 387 30 55

  Szkoła posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP
  /sp1walcz/SkrytkaESP

Galeria zdjęć