Witaj

Rada Rodziców Skład Rady Rodziców Statut

Rada Rodziców

Rada Rodziców

 

Szanowni Państwo

Z przyjemnością witamy na stronie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu. Mamy nadzieję, że jej funkcjonowanie usprawni proces komunikacji pomiędzy szkołą i rodzicami dzieci do niej uczęszczających. Zachęcamy rodziców do aktywnego uczestniczenia w pracach Rady Rodziców. Liczymy na uwagi i wskazówki, które pomogą nam skuteczniej realizować cele.

 

 

 


Rada Rodziców jest to rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły.

Cele Rady Rodziców

Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada Rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu
    ul. Robotnicza 23
    78-600 Wałcz
  • tel./fax (67) 387 30 55

    Szkoła posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP
    /sp1walcz/SkrytkaESP

Galeria zdjęć