do początku mapa serwisu kontakt  
Witaj

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Z GALERIĄ

 

 

e - Dziennik

 

 


 

 

Ważne informacje dla Rodziców na nowy rok szkolny 2016/17.

Komunikaty :

 1. W tym roku szkolnym w naszej szkole rozpoczyna działalność 9-godzinny oddział przedszkolny dla dzieci 5-6 letnich. Na czas dostosowania pomieszczenia dla przedszkolaków, oddział przedszkolny będzie mieścił się w sali nr 2.

Pomieszczenie dla świetlicy uczniów klas I-II znajduje się na pierwszym piętrze, nad szkolnym sklepikiem. Natomiast świetlica dla uczniów klas III ma swoją siedzibę w starej świetlicy koło biblioteki.

Świetlica czynna jest od godz. 6.30-15.30.

Stołówka szkolna będzie czynna od 12 września. Cena obiadu 3.80.

Wpłaty  do pani intendentki.  

 1. Uczniowie klas I-V otrzymują  bezpłatne podręczniki i ćwiczenia  z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podręczniki są własnością szkoły i będą wypożyczane dla uczniów ze szkolnej biblioteki.
  Rodzice zakupują tylko podręczniki i ćwiczenia do religii do klas I-VI, oraz podręczniki do klas VI.  .
 2. Uczniowie klas  VI z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą otrzymać wsparcie finansowe na podręczniki w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.
 3. Rodziny z dochodem poniżej  514 zł. netto na członka rodziny mogą ubiegać się o stypendium szkolne.  Wnioski na stypendium i wyprawkę szkolną należy pobierać w Zakładzie Oświatowym. (termin składania do 15 września 2016r.).
 4. 3 września o godz. 10.00-13.00 przed WCK odbędzie się Narodowe Czytanie „Quo Vadis”. Naszą szkołę  reprezentuje  delegacja uczniów klas VI - pod opieką nauczycieli j. polskiego i biblioteki.  
 5. Decyzją Rady Rodziców,  ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym będzie realizowane przez firmę ubezpieczeniową InterRisk – cena ubezpieczenia 44 zł. Oferta będzie dostępna   poprzez e-dziennik .Wpłaty do 20 października 2016r..
 6. Zapraszamy rodziców do dokonywania wpłat na Radę Rodzicow-30 zł. na rodzinę.
 7. Informujemy rodziców, że od tego roku szkolnego funkcjonuje dziennik elektroniczny tzw.  e-dziennik, który zastąpił wersję papierową . Kody dostępu do e-dziennika otrzymają uczniowie od wychowawców, a rodzice na pierwszym spotkaniu z wychowawcą. Rodzice będą zobowiązani do złożenia stosownego podpisu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły. www.kornelowka.com

 1. W związku z tym, że nasza szkoła jako jedyna w mieście nie posiada  placu zabaw, wspólnie z Radą Rodziców zgłosiliśmy wniosek na budowę  takiej inwestycji w ramach Projektu Obywatelskiego. Projekt ten  pozytywnie został przyjęty. Realizacja przewidziana jest na rok 2017.   
 2. Zwracamy się z apelem do uczniów i rodziców,  o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo podczas drogi do szkoły i ze szkoły.
 3. Prośba do uczniów klas II-VI o serdeczne przyjęcie uczniów klasy I a oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Bądźmy dla nich przewodnikami po szkole, służmy radą, pomocą i wsparciem. Dbajmy o ich bezpieczeństwo. 

 

 

 

PODRĘCZNIKI

 

 

 

Wykaz podręczników kl. I - V

 

 

Wykaz podręczników kl. VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

OFERTA EDUKACYJNA 

SZKOŁY DLA ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

W  KORNELÓWCE UTWORZONY ZOSTANIE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY.
 (na mocy Uchwały Rady Miasta z dnia 23 lutego 2016r.)

Zapraszamy do naszej placówki  dzieci sześcioletnie, które będą realizować obowiązek przedszkolny w oddziale 5 lub 9 godzinnym (w zależności od potrzeb większości Rodziców).

Wszystkie nasze działania podejmowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w podstawie programowej edukacji przedszkolnej. Realizując je oferujemy dzieciom wspólną zabawę i naukę stosując różnorodne formy działań w oparciu o metody, które w możliwie najlepszy sposób odkrywają i rozwijają  zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Dużym atutem wspierającym edukację i zajęcia opiekuńczo -wychowawcze jest  nowoczesna i dostosowana do potrzeb  baza szkoły i infrastruktura ( wyposażona sala do zajęć, dwie sale gimnastyczne, sala zajęć komputerowych, nowoczesna sala językowa, czytelnia, świetlica,  stołówka, boisko wielofunkcyjne).

Zapewniamy nieodpłatnie:

 • Zajęcia z języka angielskiego i religii ( na życzenie rodziców);

Oferowane zajęcia dodatkowe sprawiające wiele radości i możliwości rozwoju  to:

 • Zajęcia terapii logopedycznej z elementami logorytmiki; (Wykorzystanie możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową. Na bazie ćwiczeń muzyczno-ruchowych stosuje się ćwiczenia słowno ruchowe, których wiodącym składnikiem jest rytm.
 • Zajęcia kulinarne; (zdobywanie umiejętności kulinarnych poprzez zabawę)
 • Zajęcia rytmiki oraz twórcze zajęcia muzyczno – plastyczne z wykorzystaniem bum bum – rurek.
 • Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej – z wykorzystaniem klocków Radosna Szkoła;
 • Specjalistyczne zajęcia - terapia ręki- wspomagające i  usprawniające funkcje ręki w pisaniu.
 • Zabawy edukacyjne  na zajęciach komputerowych;
 • Zajęcia specjalistyczne w sali sensorycznej ,, Doświadczanie świata’’- wpływające na wszechstronny rozwój poprzez stymulację zmysłów i dostarczanie bodźców: 
  - wzrokowych:  rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,   rozwijanie spostrzegawczości
  - słuchowych: rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej   i słuchowo-wzrokowej, rozwijanie i usprawnianie koncentracji  na bodźcach słuchowych
  - dotykowych: aktywizacja zmysłu dotyku poprzez „badanie” przedmiotów
    o różnej fakturze
  - węchowych: zdobywanie doświadczeń zapachowych 
 • Sala zajęć wyposażona jest w  tablicę interaktywną,  Internet oraz pomoce naukowe odpowiednie do nauki przez zabawę;

Dzieci po zakończonych zajęciach, w oczekiwaniu na rodziców pracujących,  mogą przebywać w nowoczesnej ,,Świetlicy pierwszaka’’ – barwnego, specjalnie przygotowanego pomieszczenia do odpoczynku,  zabawy pod okiem nauczycieli,

 • Z myślą  o wypoczynku połączonym z naturalną potrzebą ruchu małych dzieci, urządzono uroczy zakątek na dolnym holu, zwany „Przerwolandią”, gdzie mogą one w czasie przerwy, pod okiem dyżurującego nauczyciela poskakać, położyć się i potarzać, pobudować pałace z miękkiego i bezpiecznego sprzętu.
 • W szkole funkcjonuje stołówka serwująca przepyszne obiady z daniami ulubionymi przez dzieci.
 • W razie potrzeby pierwszej pomocy udziela szkolna pielęgniarka.
 • W naszej szkole działa ,,Klub malucha”, który prowadzi ciekawe zajęcia adaptacyjne dla przyszłych pierwszaków, aby mogły bezstresowo wkroczyć do szkolnego świata. 
 • W ramach codziennie prowadzonego bloku rewalidacji  dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomagania  oferujemy nieodpłatnie wskazane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zajęcia. 

Wiemy, że dobra, zgodna i mądra współpraca

z życzliwymi rodzicami gwarantuje harmonijny
 rozwój dziecka.

 


 

MAM 6 LAT, CHCĘ POZNAWAĆ ŚWIAT!
        

IDĘ DO SZKOŁY.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

im. K. Makuszyńskiego w Wałczu

zaprasza do zapisu dzieci do klas pierwszych
                                       na rok szkolny 2016/17

 

     

             Drodzy Rodzice!  

Rozpoczynamy zapisy do szkoły i oddziału przedszkolnego!

 

W roku szkolnym  2016/17 do klas pierwszych będą przyjmowane dzieci siedmioletnie z rocznika 2009 oraz dzieci sześcioletnie urodzone w roku 2010 na wniosek rodziców.

 1. Obligatoryjnie, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych), do szkoły będą przyjmowane dzieci zamieszkałe w jej obwodzie.
  Termin przyjmowania zgłoszeń 15 lutego - 15 marca 2016 r.
 2. W przypadku wolnych miejsc, po zapisaniu uczniów zamieszkujących w obwodzie szkoły, przyjmowane będą wnioski rekrutacyjne dzieci spoza obwodu w terminie   23 marca - 15 kwietnia 2016r.
 3. 3. Rozpoczynamy również zapisy do nowotworzonego oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich.

 Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły  (tel. 67 387 30 55) lub osobiście. w godz. 7.30 - 15.30.

 

Wnioski do pobrania:

 1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu w roku szk. 2016/17.
 2. Wniosek rekrutacyjny dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu  w roku  szkolnym   2016/17
 3. Wniosek rekrutacyjny o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu  w roku  szkolnym 2016/17
 4. Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej  nr 1 w Wałczu  w roku  szkolnym   2016/17

Uchwała i zarządzenie burmistrza:

 

Uchwała                                     Zarządzenie burmistrza 1                        Zarządzenie burmistrza 2     

 

Maluchy w Kornelówce

 

 

 

Sześciolatek w szkole

 

 

SZKOLNY KLUB MALUCHA - FOTORELACJA

 


 

 

Szanowni Rodzice i Przyjaciele naszej szkoły!

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia podatku za rok 2015 zwracam się z prośbą o dokonanie odpisu  w wysokości 1% i przekazanie na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr1. Od kilku lat otrzymujemy wsparcie finansowe w ramach tej akcji. Pozwala nam to unowocześniać i wzbogacać bazę szkoły – za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
         Ucieszy nas każda złotówka, która zostanie  przekazana na rzecz „Kornelówki” . Z funduszy   pozyskanych w ubiegłym roku kupiono komputer, meble szkolne, pomoce do świetlicy pierwszaka. Ciągle jednak pojawiają się nowe potrzeby- dlatego Państwa wsparcie jest tak ważne.

W akcji tej korzystamy z pośrednictwa Fundacji na Rzecz PWSZ w Wałczu, która gromadzi środki finansowe dla naszej szkoły, a następnie umożliwia zakup pomocy i sprzętu potrzebnego w szkole.

Dziękuję za ewentualne wsparcie
Dyrektor szkoły Ewa Hołowska