do początku mapa serwisu kontakt  
Witaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIST OTWARTY DO SPOŁECZNOŚCI WAŁECKIEJ

 

 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Tu jest moje miejsce”

 


 

Szanowni Rodzice -   informujemy, że  zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego:

 

20 maja (piątek - to szkolny festyn) dzień wolny od zajęć edukacyjnych (świetlica pełni dyżur, kuchnia nie gotuje obiadu).


26 maja 2016r. (czwartek)  to święto kościelne  Boże Ciało.

 

27 maja 2016r. (piątek) dzień wolny od zajęć edukacyjnych (świetlica pełni dyżur).

 

 


 

 

UWAGA  RODZICE PRZYSZŁYCH PIERWSZAKÓW

 

Zebranie Rodziców  dzieci zapisanych w roku szkolnych 2016/17 

do Szkoły Podstawowej nr 1  im. K. Makuszyńskiego w Wałczu ,
  odbędzie się
  24 maja 2016r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali nr 9.

 

Zaprasza  wychowawca klasy Małgorzata Pomagalska

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 


 

 


OFERTA EDUKACYJNA 

SZKOŁY DLA ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

W  KORNELÓWCE UTWORZONY ZOSTANIE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY.
 (na mocy Uchwały Rady Miasta z dnia 23 lutego 2016r.)

Zapraszamy do naszej placówki  dzieci sześcioletnie, które będą realizować obowiązek przedszkolny w oddziale 5 lub 9 godzinnym (w zależności od potrzeb większości Rodziców).

Wszystkie nasze działania podejmowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w podstawie programowej edukacji przedszkolnej. Realizując je oferujemy dzieciom wspólną zabawę i naukę stosując różnorodne formy działań w oparciu o metody, które w możliwie najlepszy sposób odkrywają i rozwijają  zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Dużym atutem wspierającym edukację i zajęcia opiekuńczo -wychowawcze jest  nowoczesna i dostosowana do potrzeb  baza szkoły i infrastruktura ( wyposażona sala do zajęć, dwie sale gimnastyczne, sala zajęć komputerowych, nowoczesna sala językowa, czytelnia, świetlica,  stołówka, boisko wielofunkcyjne).

Zapewniamy nieodpłatnie:

 • Zajęcia z języka angielskiego i religii ( na życzenie rodziców);

Oferowane zajęcia dodatkowe sprawiające wiele radości i możliwości rozwoju  to:

 • Zajęcia terapii logopedycznej z elementami logorytmiki; (Wykorzystanie możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową. Na bazie ćwiczeń muzyczno-ruchowych stosuje się ćwiczenia słowno ruchowe, których wiodącym składnikiem jest rytm.
 • Zajęcia kulinarne; (zdobywanie umiejętności kulinarnych poprzez zabawę)
 • Zajęcia rytmiki oraz twórcze zajęcia muzyczno – plastyczne z wykorzystaniem bum bum – rurek.
 • Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej – z wykorzystaniem klocków Radosna Szkoła;
 • Specjalistyczne zajęcia - terapia ręki- wspomagające i  usprawniające funkcje ręki w pisaniu.
 • Zabawy edukacyjne  na zajęciach komputerowych;
 • Zajęcia specjalistyczne w sali sensorycznej ,, Doświadczanie świata’’- wpływające na wszechstronny rozwój poprzez stymulację zmysłów i dostarczanie bodźców: 
  - wzrokowych:  rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,   rozwijanie spostrzegawczości
  - słuchowych: rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej   i słuchowo-wzrokowej, rozwijanie i usprawnianie koncentracji  na bodźcach słuchowych
  - dotykowych: aktywizacja zmysłu dotyku poprzez „badanie” przedmiotów
    o różnej fakturze
  - węchowych: zdobywanie doświadczeń zapachowych 
 • Sala zajęć wyposażona jest w  tablicę interaktywną,  Internet oraz pomoce naukowe odpowiednie do nauki przez zabawę;

Dzieci po zakończonych zajęciach, w oczekiwaniu na rodziców pracujących,  mogą przebywać w nowoczesnej ,,Świetlicy pierwszaka’’ – barwnego, specjalnie przygotowanego pomieszczenia do odpoczynku,  zabawy pod okiem nauczycieli,

 • Z myślą  o wypoczynku połączonym z naturalną potrzebą ruchu małych dzieci, urządzono uroczy zakątek na dolnym holu, zwany „Przerwolandią”, gdzie mogą one w czasie przerwy, pod okiem dyżurującego nauczyciela poskakać, położyć się i potarzać, pobudować pałace z miękkiego i bezpiecznego sprzętu.
 • W szkole funkcjonuje stołówka serwująca przepyszne obiady z daniami ulubionymi przez dzieci.
 • W razie potrzeby pierwszej pomocy udziela szkolna pielęgniarka.
 • W naszej szkole działa ,,Klub malucha”, który prowadzi ciekawe zajęcia adaptacyjne dla przyszłych pierwszaków, aby mogły bezstresowo wkroczyć do szkolnego świata. 
 • W ramach codziennie prowadzonego bloku rewalidacji  dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomagania  oferujemy nieodpłatnie wskazane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zajęcia. 

Wiemy, że dobra, zgodna i mądra współpraca

z życzliwymi rodzicami gwarantuje harmonijny
 rozwój dziecka.

 


 


 

 

 


 

 

MAM 6 LAT, CHCĘ POZNAWAĆ ŚWIAT!
        

IDĘ DO SZKOŁY.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

im. K. Makuszyńskiego w Wałczu

zaprasza do zapisu dzieci do klas pierwszych
                                       na rok szkolny 2016/17

 

     

             Drodzy Rodzice!  

Rozpoczynamy zapisy do szkoły i oddziału przedszkolnego!

 

W roku szkolnym  2016/17 do klas pierwszych będą przyjmowane dzieci siedmioletnie z rocznika 2009 oraz dzieci sześcioletnie urodzone w roku 2010 na wniosek rodziców.

 1. Obligatoryjnie, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych), do szkoły będą przyjmowane dzieci zamieszkałe w jej obwodzie.
  Termin przyjmowania zgłoszeń 15 lutego - 15 marca 2016 r.
 2. W przypadku wolnych miejsc, po zapisaniu uczniów zamieszkujących w obwodzie szkoły, przyjmowane będą wnioski rekrutacyjne dzieci spoza obwodu w terminie   23 marca - 15 kwietnia 2016r.
 3. 3. Rozpoczynamy również zapisy do nowotworzonego oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich.

 Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły  (tel. 67 387 30 55) lub osobiście. w godz. 7.30 - 15.30.

 

Wnioski do pobrania:

 1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu w roku szk. 2016/17.
 2. Wniosek rekrutacyjny dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu  w roku  szkolnym   2016/17
 3. Wniosek rekrutacyjny o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu  w roku  szkolnym 2016/17
 4. Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej  nr 1 w Wałczu  w roku  szkolnym   2016/17

Uchwała i zarządzenie burmistrza:

 

Uchwała                                     Zarządzenie burmistrza 1                        Zarządzenie burmistrza 2     

 

Maluchy w Kornelówce

 

 

 

 

Sześciolatek w szkole

 

 

SZKOLNY KLUB MALUCHA - FOTORELACJA

 


 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice i Przyjaciele naszej szkoły!

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia podatku za rok 2015 zwracam się z prośbą o dokonanie odpisu  w wysokości 1% i przekazanie na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr1. Od kilku lat otrzymujemy wsparcie finansowe w ramach tej akcji. Pozwala nam to unowocześniać i wzbogacać bazę szkoły – za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
         Ucieszy nas każda złotówka, która zostanie  przekazana na rzecz „Kornelówki” . Z funduszy   pozyskanych w ubiegłym roku kupiono komputer, meble szkolne, pomoce do świetlicy pierwszaka. Ciągle jednak pojawiają się nowe potrzeby- dlatego Państwa wsparcie jest tak ważne.

W akcji tej korzystamy z pośrednictwa Fundacji na Rzecz PWSZ w Wałczu, która gromadzi środki finansowe dla naszej szkoły, a następnie umożliwia zakup pomocy i sprzętu potrzebnego w szkole.

Dziękuję za ewentualne wsparcie
Dyrektor szkoły Ewa Hołowska

 


 


 

 

 

Psycholog -  Pani Anna Dyczko (gabinet nr 15 )

 

zaprasza uczniów, rodziców   i nauczycieli

 

w każdą środę od 7.50 do 9.50.