do początku mapa serwisu kontakt  
Witaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

W dniach 30-31 sierpnia w bibliotece szkolnej

 

w godzinach 9.00 - 15.00 odbędzie się sprzedaż mundurów szkolnych.

 

Serdecznie zapraszamy


 


 


 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Wałczu  informuje, że w okresie

wakacji sekretariat będzie czynny w następujących godzinach:

22.08.2016r. - 1.09.2016r.- w godz. 8.00-15.30

 


 

PODRĘCZNIKI

 

 

 

Wykaz podręczników kl. I - V

 

 

Wykaz podręczników kl. VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

OFERTA EDUKACYJNA 

SZKOŁY DLA ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

W  KORNELÓWCE UTWORZONY ZOSTANIE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY.
 (na mocy Uchwały Rady Miasta z dnia 23 lutego 2016r.)

Zapraszamy do naszej placówki  dzieci sześcioletnie, które będą realizować obowiązek przedszkolny w oddziale 5 lub 9 godzinnym (w zależności od potrzeb większości Rodziców).

Wszystkie nasze działania podejmowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w podstawie programowej edukacji przedszkolnej. Realizując je oferujemy dzieciom wspólną zabawę i naukę stosując różnorodne formy działań w oparciu o metody, które w możliwie najlepszy sposób odkrywają i rozwijają  zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Dużym atutem wspierającym edukację i zajęcia opiekuńczo -wychowawcze jest  nowoczesna i dostosowana do potrzeb  baza szkoły i infrastruktura ( wyposażona sala do zajęć, dwie sale gimnastyczne, sala zajęć komputerowych, nowoczesna sala językowa, czytelnia, świetlica,  stołówka, boisko wielofunkcyjne).

Zapewniamy nieodpłatnie:

 • Zajęcia z języka angielskiego i religii ( na życzenie rodziców);

Oferowane zajęcia dodatkowe sprawiające wiele radości i możliwości rozwoju  to:

 • Zajęcia terapii logopedycznej z elementami logorytmiki; (Wykorzystanie możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową. Na bazie ćwiczeń muzyczno-ruchowych stosuje się ćwiczenia słowno ruchowe, których wiodącym składnikiem jest rytm.
 • Zajęcia kulinarne; (zdobywanie umiejętności kulinarnych poprzez zabawę)
 • Zajęcia rytmiki oraz twórcze zajęcia muzyczno – plastyczne z wykorzystaniem bum bum – rurek.
 • Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej – z wykorzystaniem klocków Radosna Szkoła;
 • Specjalistyczne zajęcia - terapia ręki- wspomagające i  usprawniające funkcje ręki w pisaniu.
 • Zabawy edukacyjne  na zajęciach komputerowych;
 • Zajęcia specjalistyczne w sali sensorycznej ,, Doświadczanie świata’’- wpływające na wszechstronny rozwój poprzez stymulację zmysłów i dostarczanie bodźców: 
  - wzrokowych:  rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,   rozwijanie spostrzegawczości
  - słuchowych: rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej   i słuchowo-wzrokowej, rozwijanie i usprawnianie koncentracji  na bodźcach słuchowych
  - dotykowych: aktywizacja zmysłu dotyku poprzez „badanie” przedmiotów
    o różnej fakturze
  - węchowych: zdobywanie doświadczeń zapachowych 
 • Sala zajęć wyposażona jest w  tablicę interaktywną,  Internet oraz pomoce naukowe odpowiednie do nauki przez zabawę;

Dzieci po zakończonych zajęciach, w oczekiwaniu na rodziców pracujących,  mogą przebywać w nowoczesnej ,,Świetlicy pierwszaka’’ – barwnego, specjalnie przygotowanego pomieszczenia do odpoczynku,  zabawy pod okiem nauczycieli,

 • Z myślą  o wypoczynku połączonym z naturalną potrzebą ruchu małych dzieci, urządzono uroczy zakątek na dolnym holu, zwany „Przerwolandią”, gdzie mogą one w czasie przerwy, pod okiem dyżurującego nauczyciela poskakać, położyć się i potarzać, pobudować pałace z miękkiego i bezpiecznego sprzętu.
 • W szkole funkcjonuje stołówka serwująca przepyszne obiady z daniami ulubionymi przez dzieci.
 • W razie potrzeby pierwszej pomocy udziela szkolna pielęgniarka.
 • W naszej szkole działa ,,Klub malucha”, który prowadzi ciekawe zajęcia adaptacyjne dla przyszłych pierwszaków, aby mogły bezstresowo wkroczyć do szkolnego świata. 
 • W ramach codziennie prowadzonego bloku rewalidacji  dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomagania  oferujemy nieodpłatnie wskazane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zajęcia. 

Wiemy, że dobra, zgodna i mądra współpraca

z życzliwymi rodzicami gwarantuje harmonijny
 rozwój dziecka.

 


 

MAM 6 LAT, CHCĘ POZNAWAĆ ŚWIAT!
        

IDĘ DO SZKOŁY.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

im. K. Makuszyńskiego w Wałczu

zaprasza do zapisu dzieci do klas pierwszych
                                       na rok szkolny 2016/17

 

     

             Drodzy Rodzice!  

Rozpoczynamy zapisy do szkoły i oddziału przedszkolnego!

 

W roku szkolnym  2016/17 do klas pierwszych będą przyjmowane dzieci siedmioletnie z rocznika 2009 oraz dzieci sześcioletnie urodzone w roku 2010 na wniosek rodziców.

 1. Obligatoryjnie, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych), do szkoły będą przyjmowane dzieci zamieszkałe w jej obwodzie.
  Termin przyjmowania zgłoszeń 15 lutego - 15 marca 2016 r.
 2. W przypadku wolnych miejsc, po zapisaniu uczniów zamieszkujących w obwodzie szkoły, przyjmowane będą wnioski rekrutacyjne dzieci spoza obwodu w terminie   23 marca - 15 kwietnia 2016r.
 3. 3. Rozpoczynamy również zapisy do nowotworzonego oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich.

 Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły  (tel. 67 387 30 55) lub osobiście. w godz. 7.30 - 15.30.

 

Wnioski do pobrania:

 1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu w roku szk. 2016/17.
 2. Wniosek rekrutacyjny dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu  w roku  szkolnym   2016/17
 3. Wniosek rekrutacyjny o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu  w roku  szkolnym 2016/17
 4. Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej  nr 1 w Wałczu  w roku  szkolnym   2016/17

Uchwała i zarządzenie burmistrza:

 

Uchwała                                     Zarządzenie burmistrza 1                        Zarządzenie burmistrza 2     

 

Maluchy w Kornelówce

 

 

 

Sześciolatek w szkole

 

 

SZKOLNY KLUB MALUCHA - FOTORELACJA

 


 

 

 

 

Szanowni Rodzice i Przyjaciele naszej szkoły!

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia podatku za rok 2015 zwracam się z prośbą o dokonanie odpisu  w wysokości 1% i przekazanie na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr1. Od kilku lat otrzymujemy wsparcie finansowe w ramach tej akcji. Pozwala nam to unowocześniać i wzbogacać bazę szkoły – za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
         Ucieszy nas każda złotówka, która zostanie  przekazana na rzecz „Kornelówki” . Z funduszy   pozyskanych w ubiegłym roku kupiono komputer, meble szkolne, pomoce do świetlicy pierwszaka. Ciągle jednak pojawiają się nowe potrzeby- dlatego Państwa wsparcie jest tak ważne.

W akcji tej korzystamy z pośrednictwa Fundacji na Rzecz PWSZ w Wałczu, która gromadzi środki finansowe dla naszej szkoły, a następnie umożliwia zakup pomocy i sprzętu potrzebnego w szkole.

Dziękuję za ewentualne wsparcie
Dyrektor szkoły Ewa Hołowska