• Godziny otwarcia biblioteki szkolnej: 

   • „Wszystko, co we mnie dobre,

    zawdzięczam książce".

                     Maksym Gorki

     

     

     

     

    Poniedziałek - od 7:30 - 15:30       Lekcja 11:30-12:30

    Wtorek -   od  7:30 - 15:30              Lekcja 11:30-13:30

    Środa -  od  7:30 - 14:45              Koło 14:45 - 15:30   

    Czwartek -  od    7:30 - 15:30      Lekcja 10:35 - 12:15

    Piątek -  od   7:30 - 15:30               Lekcja 07:50 - 09:30

                                                                                                               Zapraszam

     


     

    Nauczycielka bibliotekarka:

    Anna Nowak

    Od tego semestru 2023/2024 bibliotekę obsługuje pani mgr Anna Nowak, która zaprasza wszystkich czytelników.

    Utrudnieniem dla czytelników i nauczyciela bibliotekarza jest brak możliwości wolnego dostępu do półek czytelników. Dlatego pani bibliotekarka sama podaje odwiedzającym potrzebne książki, materiały do pracy.

    Istnieje także możliwość korzystania nauczycieli i uczniów z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (dostęp do Internetu, drukarki i kserokopiarki), stosując się do obowiązujących zasad.

                                    ZAPRASZAM!           

    Bibliotekarka: mgr Anna Nowak


     

    PLAN PRACY BIBLIOTEKI

    W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

     

              

    Cele:

    1. Wyposażenie uczniów w podręczniki szkolne i ćwiczenia.

    2. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programów szkolnych.

    3. Przybliżenie społeczności szkolnej sylwetki patrona, z uwzględnieniem twórczości pisarza.

    4. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.

    5. Współpraca z nauczycielami, rodzicami i bibliotekarzami innych bibliotek.

    6. Doskonalenie warsztatu pracy, samokształcenie i doskonalenie zawodowe.