• Oddział przedszkolny

   • W Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu dzieci mogą rozpocząć naukę i zabawę już od piątego roku życia. Szkoła posiada dobrze przygotowane zaplecze dla dzieci pięcio- i sześcioletnich, tj. salę do zajęć dydaktyczno-wychowawczych ze spełniającymi normy mebelkami, wyposażoną w pomoce, gry, zabawki edukacyjne oraz dostęp do łazienek dostosowanych do wieku dzieci.

    Dodatkowo dzieci w ramach wspomagania rozwoju fizycznego mogą korzystać z sali zabaw wyposażonej w elementy „Radosnej szkoły” tj. tory przeszkód, tunele, pachołki, zestawy gimnastyczne, worki do skakania, zestawy kręgli, namioty oraz mini płotki i inne przybory gimnastyczne. Posiadamy również salę „Doświadczania świata”. Przygotowaliśmy szkolne otoczenie tak, aby poprzez działanie wspierać indywidualny rozwój dzieci, kształtować ich charakter. Jesteśmy pasjonatami w rozwijaniu i pielęgnowaniu samodzielności u dzieci, umiejętności rozwiązywania przez nie problemów i współpracy w grupie.

    Dzieci w naszej szkole stają się odkrywcami i twórcami. Przygotowujemy je do czerpania przyjemności z nauki.

    Celem nadrzędnym edukacji w naszej szkole jest:

    • nauczenie samodzielności w zdobywaniu wiedzy,

    • współpraca i współdziałanie w grupie,

    • rozwijanie kreatywności;

    • przygotowanie do nauki szkolnej,

    • wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi,

    • dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo,

    • współpraca z rodzicami, opiekunami i środowiskiem lokalnym.

    Nasi nauczyciele dbają o wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej, m.in. poprzez: profesjonalne przygotowywanie się do zajęć, wykorzystywanie różnorodnych metod pracy z dziećmi, indywidualizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.

    W szkole zapewniamy:

    – opiekę dydaktyczno-wychowawczą dla dzieci pięcio-, sześcioletnich w godz. 6:30 – 15.30,

    – naukę języka angielskiego,

    – zajęcia z rytmiki,

    – ćwiczenia ogólnorozwojowe,

    - zajęcia z kodowania,

    - zajęcia socjoterapeuteczne,

    - zajęcia twórczego myślenia,

    – naukę religii,

    – 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) przygotowane przez kuchnię szkolną,

    – terapię logopedyczną (w razie potrzeby),

    - dzieci objęte są opieką pedagoga szkolnego oraz pielęgniarki.

    Dzieci mają możliwość korzystania z zajęć dodatkowych organizowanych w ramach różnorodnych działań z projektów prowadzonych przy szkole. W Oddziale Przedszkolnym realizowana jest podstawa programowa oraz programy i projekty autorskie, m.in. program nauki języka angielskiego, „Mamo, tato wolę wodę”, „zdrowe zęby mamy, marchewkę zajadamy”. Zajęcia w Oddziale Przedszkolnym prowadzone są różnorodnymi metodami pobudzającymi dzieci do aktywności i kreatywności (m.in. pedagogika zabawy, elementy pedagogiki M.Montessori, elementy metody ruch rozwijającego Weroniki Sherborne, ćwiczenia praktycznego życia, doświadczenia badawcze).

    Dzieci biorą udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, przeglądach, wystawach, rozwijając w ten sposób zdolności i zainteresowania. Osiągają wiele sukcesów, zostają laureatami zajmując miejsca na podium. Organizujemy wyjścia do teatru, wycieczki krajoznawcze, ogniska integrujące dzieci, Rodziców i nauczycieli. Bardzo dbamy o dobre kontakty z Rodzicami naszych Wychowanków: podczas zebrań z rodzicami, rozmów indywidualnych, warsztatów okolicznościowych z rodzicami. Organizujemy wiele imprez szkolnych i środowiskowych takich, jak: Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Festyny szkolne, zajęcia otwarte dla rodziców. Nasze dzieci uczestniczą w przygotowywanych przez uczniów Szkoły Podstawowej akademiach okolicznościowych. Balach Andrzejkowym i Karnawałowym. Corocznie organizujemy Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 0-III.