• Rekrutacja

   •  

    Zarządzenie nr 0050.1.3.2024 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025, do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wałcz, a także podania kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych w tych postępowaniach.

    Zarządzenie Burmistrza Wałcza

     


    Zarządzenie nr 0050.1.2.2024 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wałcz, a także podania kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych w tych postępowaniach.

     

    Zarządzenie_w_sprawie_postępowania_rekrutacyjnego_na_rok_szkolny_2024/2025

     

    E-Rekrutacja do oddziału przedszkolnego