Aktualności

     • SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU „ŁAMANIE PRAW CZŁOWIEKA I ORGANIZACJE ZAJMUJĄCE SIĘ OCHRONĄ TYCH PRAW”

      Klasa 8b w ramach lekcji Wiedza o Społeczeństwie podjęła się wykonania projektu na temat łamania praw człowieka i organizacji zajmujących się ochroną tych praw. Prawa człowieka na całym świecie pomimo wzrostu świadomości wielu osób  i instytucji były i nadal są łamane. Dlatego należy głośno mówić o tej kwestii, aby w przyszłości zapobiec temu. Projekt zaproponowany przez Panią Aleksandrę Polechońską- nauczyciela WOSu w SP nr 1 w Wałczu miał na celu poszerzenie wiedzy na powyższy temat, a także miał wskazać odbiorcom tego projektu gdzie szukać pomocy w tych trudnych sytuacjach.

      Projekt realizowany był w grupach kilkuosobowych. Każda grupa była odpowiedzialna za daną część.

      Grupa 1 zajęła się znalezieniem informacji o organizacjach pozarządowych zajmujących się badaniem poziomu przestrzegania praw człowieka oraz przygotowaniem wykazu stron internetowych prowadzonych przez te instytucje.

      Grupa 2 odszukała informacji o państwach, w których łamane są prawa człowieka i przeanalizowała poszczególne przypadki z uwzględnieniem typu naruszanych praw  i rodzajów grup społecznych dotkniętych tym problemem.

      Zadaniem grupy 3 było stworzenie fotogalerii do treści przygotowanych przez grupę 1 i 2.

      Natomiast grupa 4 napisała sprawozdanie na stronę internetową szkoły na temat realizacji projektu, a także na podstawie materiałów grupy 1,2 i 3 stworzyła broszurę    o łamaniu praw człowieka na świecie i organizacjach zajmujących się ochroną tych praw.

      Ostatnia grupa odnalazła organizację pozarządową w Wałczu lub okolicy zajmującą się ochroną praw człowieka. Następnie przeprowadziła wywiad z pracownikiem tej organizacji  i go do naszej szkoły.

      Wszystkie grupy wykonały pomyślnie swoje zadanie. Finałowym etapem działań była lekcja WOSu (11 stycznia), podczas której uczniowie przedstawili efekty swojej pracy.

                  Dzięki temu zadaniu uczniowie, którzy w przyszłości staną się świadkami łamania praw człowieka będą wiedzieli w jaki sposób zareagować, gdzie szukać pomocy. A może również zaangażują się w działalność organizacji stojących na straży PRAW CZŁOWIEKA?

                                                                                                       Gabriela Andrzejak

      Julia Nyl

      Julia Glazińska

      Wiktoria Witkowska

      Marika Bodnar